Hong Kong, my love

Home/Blog, Dutch, English, Travel/Hong Kong, my love

Hong Kong, my love

(Scroll down for English please)

Hallo daar!

Hoe gaat het met jou?

Ik ben terug van weggeweest, terug uit het fantastische Hong Kong!

Ik vier mijn verjaardag niet, of niet uitbundig. Al jaren staat mijn hoofd niet naar vieren, zeker niet de afgelopen jaren waarin ik mij meer druk maakte over mijn ouders dan over mijzelf. Maar De Dood brengt wel een nieuwe waardering voor Het Leven en het heeft voor mij een hernieuwde passie voor Leven en het vieren van Het Leven aangezwengeld. Er is echt een knop omgegaan. Een van de dingen is dat ik me niet langer schuldig voel als ik dingen doe puur omdat ik het leuk vind, niet omdat ze een hoger doel dienen of gedaan ‘moeten’ worden.

En dit jaar heb ik mijn leven en mijn verjaardag zeker toppie gevierd! Namelijk met mijn BFF in Hong Kong! Ik hou ontzettend van die stad. Ik ben er al een paar keer geweest en keer op keer voel ik weer een soort van thuiskomen. De geur, de lucht, de energie, de mensen, alles voelt zo vertrouwd en juist ook zo anders en inspirerend. Het is de perfecte stad om er even helemaal uit te zijn. Helemaal uit het hoofd en overgeven aan alle indrukken. Zalig en enerverend.

Een vakantie zat er niet echt meer in dit jaar, maar ik ben zo gelukkig en lucky dat ik deze reis als prijs heb gewonnen bij luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific! We kregen de vlucht, 2 nachten in prachtig hotel en voor 2 personen!! Ben zo freaking dankbaar! Nog steeds!!

Hong Kong is zo’n spannende en levendige stad, echt: ‘East meets West’. Het heeft een geweldige mix van zowel westelijk als oostelijk, zowel in de cultuur, het eten, winkelen en de architectuur. Het is een stad die alles heeft. De ene dag kan je naar een vissersdorp, minder dan een uur van het centrum, naar een strand gaan en winkelen in een van de vele spannende winkelcentra of straat markten. Er zijn restaurants en winkels in elke prijsklasse en je kan het zelf zo duur of goedkoop maken als je wilt.

Ik ben nu moe, voldaan, maar goed moe en blij. Ik type dit met een grote glimlach op mijn gezicht en vol dankbaarheid.

Dankbaar voor deze mogelijkheid, deze kans, deze prijs. En dankbaar voor vriendschap.

Dank je wel

Lieve groetjes, Charissa xx
PS Link naar al mijn foto’s op Flickr:  Hong Kong 2017

ENGLISH:

Hey there!

How are you?
I’ve returned from amazing Hong Kong!

I do not celebrate my birthday, or not exuberantly. For years I didn’t feel like celebrating, certainly not the past few years, when I was more concerned about my parents than about myself. But Death brings a new appreciation for Life and it has sparked a renewed passion for life and celebrating life. A switch has been pushed. One of the changes is that I no longer feel guilty if I do things purely because I like it, not because they serve so called “higher” goals or are useful.

And this year I have celebrated my life and my birthday big time! Namely with my BFF in Hong Kong! I love that city very much. I have been there a few times and again and again I feel some kind of homecoming. The smell, the air, the energy, the people, everything feels so familiar and also just so so different and inspiring. It’s the perfect city to get out of a daily rut and set the mind free. Just to surrender to all the impressions. Blissful and invigorating.

A vacation was not really in the books anymore this year, but I’m so fortunate and lucky because I won this trip through a competition with airline Cathay Pacific! Flight, 2 nights in a beautiful hotel for 2 people !! I am freaking grateful!

Hong Kong is such an exciting, lively and vibrant city, that really lives up to it’s term: “East meets West”. It has a great mix of both Western and Eastern, both when it comes to culture, food, shopping, and architecture. It is a city that has “everything”. On any given day, you can head to a fishing village less than an hour from downtown, lie on a beach and go shopping bonanza in one of the many flashy shopping malls or back-alley markets. There are restaurants and shops in any price range and you can make it as expensive or cheap as you like.

I am tired, satisfied, and very happy. I type this with a big smile on my face and full of gratitude.

Grateful for this opportunity, this price. And grateful for friendship.

Thank you.

Much love, Charissa xx

PS Link to all my pictures on Flickr:  Hong Kong 2017

By |September 30th, 2017|Blog, Dutch, English, Travel|2 Comments

2 Comments

  1. lijong October 1, 2017 at 9:26 am

    Ik stel heel erg op prijs dat je nu ook in het Nederlands schrijft. Leest voor mij veel makkelijker zo en plezieriger. Komt beter binnen.
    Hartstikke bedankt.

    • Charissa October 1, 2017 at 9:31 am

      Dank je wel Lijong! Wat fijn om te weten! Groetjes en fijne ZONdag!

Comments are closed.