Happy Harvest – Aries Full Moon (ook in NL)

Home/Astrology, Blog, Dutch, English/Happy Harvest – Aries Full Moon (ook in NL)

Happy Harvest – Aries Full Moon (ook in NL)

NEDERLANDS ONDER DE ENGELSE TEKST!

 

Hello! Happy Aries Full Moon, Happy Harvest Moon!

I hope you are well and safe.

This is a day to celebrate your spiritual harvest, and all that you have created this year so far. As the Full Moon takes place in the sign of fiery Aries this week, it’s a very good time to stop for a moment and take a breath as we are in the middle of so much craziness and distraction. So many people are on edge and fed up and this is playing up everywhere. It is time to stop and breathe. Stop and listen to your breathing and heart beat. Tap into you. Let go of everyone else’s energy and all the mayhem. Collect yourself.

Fiery Aries

Aries is the first sign of the zodiac and it is raring to take off. It is a very headstrong and driven energy. It is great to tap into that energy, that passion, that zest, but also be careful not too carry on to strong and push yourself too hard.

New 9 year cycle

We are also in another first, as this is the first month of a new cycle of 9 years. The month of October has the energy of 1 (1+0), new beginnings and 2017 also carries the 1 energy, so double 1 and this month also carries some triple 111, namely 1, 10, 19 and 28 of October, so use this energy wisely.

Dream Big

As we are now in the last quarter of this year it is important to set clear intentions for these three months. I must admit I have been off track a bit. Summer does that to me. I like to play and take trips. It hasn’t felt like Fall to me before, but the past few days it is dawning on me that the Summer Season is really over and it is time to move more inward and that time to the end of the year is ticking. I feel the need to really get back to the plans and intentions I set at the beginning of this year in order to end this year with projects accomplished so I can amplify and build on them in 2018. Now is the time to use your imagination. This month is all about fantasizing, dreaming about what you would like your life to be like in the coming 9 years. Imagination has no boundaries. Remember that. Dream big!

Goals

So how are you doing with your goals and do you perhaps need to make adjustments or rekindle the fire for a project you started or were working on earlier this year?

Think of these coming three months and ask yourself these questions:

 • Where are you wasting time? What is no longer giving you joy? What is no longer serving you? Which relationships or commitments are draining your time and energy? What do you know deep in your heart you need to let go off?
 • What are some new things you feel you need to start doing? New habits? Practices? What has been calling you but you have not committed to yet? Now is the time to make that commitment. What gives you energy? What makes your heart jump. What are you curious about? Make time for this new action and go for it! Schedule it in! Commit.
 • And what will you keep up or rekindle? What will you stay committed to?

You go!

Do you feel overwhelmed and can’t wrap your head around how to make all your plans happen? Don’t worry too much about that now. The first step is dreaming and visualizing. Make it real. Bring it out.

 • Tell others about your dreams, be enthusiastic. Share, you never know who is listening. There are helpers everywhere! Don’t be modest! Believe in your dreams.
 • Be grateful and open for new possibilities
 • Be grateful for every little step and serendipities
 • If new opportunities arise, check if they match your dreams, don’t just say yes out of fear of lack or passing opportunities. Make sure they match your dreams. Don’t distance yourself further from your dreams. Be careful where your spend your energy. Don’t waste it.

Aries energy is about believing in yourself, about trusting yourself to walk in the direction YOU choose. It is about knowing who you truly are.

Take that first step.

I believe in you.

 

 

 

 

 

Hallo! Een gelukkige Volle Maan in Ram, gelukkige Oogst Maan!

Ik hoop dat het goed met je gaat en je veilig bent.

Dit is een dag om je spirituele oogst te vieren en alles wat je dit jaar tot nu toe hebt gecreëerd. Aangezien de Volle Maan deze week in het teken van vurige Ram plaatsvindt, is het een geweldige tijd om even te stoppen en adem te nemen nu we ons midden in zoveel gekheid en afleiding bevinden. Veel mensen voelen zich op het randje en zijn opgewonden en dit speelt overal op. Het is tijd om te stoppen en te ademen. Stop en luister naar je ademhaling en hartslag. Check in bij jezelf. Laat de energie van alle anderen en al de chaos los. Haal al jouw energie terug naar jezelf, kom in jouw centrum.

Vurige Ram

De Ram is het eerste teken van de dierenriem en staat te trappelen om vooruit te rennen. Het is een zeer krachtige en gedreven energie. Het is geweldig om die energie te pakken, die passie, die levenslust, maar het is ook goed om waakzaam te zijn om niet te hard van stapel te lopen en te gaan duwen. Brand jezelf niet uit.

Nieuwe 9-jarige cyclus

We zijn ook in een andere eerste, want dit is de eerste maand van een nieuwe cyclus van 9 jaar. De oktober oktober heeft de energie van 1 (1 + 0), nieuwe begin en 2017 draagt ​​ook de 1 energie, dus dubbel 1 en deze maand draagt ​​ook een drietal 111, namelijk 1, 10, 19 en 28 van oktober, dus gebruik deze energie verstandig

Droom groots

Nu we in het laatste kwartaal van dit jaar zijn, is het belangrijk om deze drie maanden met intentie in te gaan. Ik moet toegeven dat ik een beetje achter loop. De zomer doet dat met mij. Ik speel graag buiten en neem uitstapjes. Het voelde gewoon nog niet als Herfst en ik hield nog vast aan dat zomergevoel. Maar de afgelopen dagen voel ik dan ook dat het zomerseizoen echt over is en het is tijd is om meer naar binnen te gaan en ja die tijd tot het einde van het jaar tikt snel door! Ik voel nu de noodzaak om echt terug te gaan naar de plannen en voornemens die ik aan het begin van dit jaar heb gemaakt zodat ik dit jaar kan beëindigen met projecten die zijn voltooid zodat ik ze in 2018 kan versterken en opbouwen. Nu is het tijd om je verbeelding te gebruiken. Deze maand is perfect om te fantaseren en te dromen over hoe je zou willen dat je leven in de komende 9 jaar zal zijn. Verbeeldingskracht heeft geen grenzen. Onthoudt dat. Droom groots!

Doelen

Dus hoe gaat het met jouw doelen en moet je deze misschien aanpassen of het vuur opnieuw aanwakkeren voor een bepaald project waar je eerder dit jaar aan begonnen bent?

Denk aan de komende 3 maanden en stel jezelf de volgende vragen:

 • Waar verspilt je jouw tijd aan? Wat geeft je geen vreugde meer? Wat is niet meer goed voor je? Welke relaties of verbintenissen zuigen je tijd en energie? Wat weet je, diep in jouw hart,  dat je moet loslaten?
 • Wat zijn enkele nieuwe dingen die je voelt dat je moet beginnen? Nieuwe gewoontes? Gebruiken? Oefeningen? Wat roept je maar heb je nog niet naar geluisterd? Wat trekt je? Nu is het de tijd om actie te ondernemen. Waar ga je energie aan geven? Wat geeft je energie? Waar gaat jouw hart van dansen? Waar ben je nieuwsgierig naar? Maak tijd voor deze nieuwe dingen en ga er voor! Plan ze in, maak er tijd voor en doen!
 • En wat pak je weer op? Wat heb je laten verslonzen maar wil je niet laten gaan? En wat blijf gewoon doen omdat het goed gaat en je energie geeft?

Zet hem op!

Voel je je overweldigd en kan je niet bedenken hoe je jouw dromen waarheid kunt maken? Hoe je al jouw plannen werkelijkheid kunt maken? Maak je geen zorgen. De eerste stap is het dromen en visualiseren. Maak het echt. Breng het naar buiten.

 • Vertel anderen over je dromen, wees enthousiast. Deel, je weet nooit wie luistert. Er zijn overal hulpgevers! Wees niet bescheiden! Geloof in je dromen.
 • Wees dankbaar en sta open voor nieuwe mogelijkheden
 • Wees dankbaar voor elke kleine stap en toevalligheden
 • Als er nieuwe kansen ontstaan, controleer of ze overeenkomen met je dromen, zeg niet alleen ja uit angst voor gebrek of gepasseerde kansen. Zorg ervoor dat ze overeenkomen met jouw dromen. Verwijder jezelf niet verder van jouw dromen. Wees zuinig met jouw energie. Verkwansel het niet.

Ram energie gaat over het geloven in jezelf, over het vertrouwen in jezelf om de juiste richting the kiezen. De richting die JIJ op wil lopen. Het gaat erom om te weten wie je werkelijk bent.

Neem die eerste stap.

Ik geloof in jou.

 

 

 

 

 

 • Wil je jouw lichaam en ziel fuseren, weer intergeren. Wil je je weer helemaal je ware zelf voelen? Ik kan je helpen met een Soul Body Fusion®. Voor meer informatie zie deze pagina:http://www.joyincreation.com/soul-body-fusion/
 • Of wil je meer helderheid over een te nemen besluit of weten waar je in het leven staat. Wil je meer inzicht in jouw keuzes en jouw wensen. Ik kan je helpen meer helderheid te krijgen met een intuïtief tarot of orakel kaart consult: www.joyincreation.com/oracle-card-readings/
 • En schrijf je alsjeblieft in voor mijn nieuwsbrief (en ontvang een gratis 3 kaart consult als cadeau!): Newsletter sign up link

 

By |October 4th, 2017|Astrology, Blog, Dutch, English|Comments Off on Happy Harvest – Aries Full Moon (ook in NL)