New Moon in Libra (also in Dutch)

Home/Astrology, Blog, Dutch, English/New Moon in Libra (also in Dutch)

New Moon in Libra (also in Dutch)

 

Scroll naar beneden voor de Nederlandse tekst

 

Woohoo we see a New Moon in Libra this Thursday and it sure brings up powerful lessons in finding balance. Thankfully I am feeling much better now. I had some good conversations and I set reviewed my patterns and shifted my energy. I am still not totally rested and zen, but much better and much clearer than the weeks before. I stepped out of the downward spiral. Going upwards again 😉  I hope you are well as well. Have you noticed a lot of old patterns emerging lately as well? Energies are crazy right?! What is coming up for you to balance and heal? I do believe these things keep blocking our ease and joy until we face them and deal with them.

What makes YOU happy?

It is so important in these intense times that we say no to shit that drains our energy and we fuel ourselves by doing things that make us happy….and let go of the guilt or unease around choosing our own joy. It is okay to have fun and to go for your own happiness (never at the expense of others though) and no it is not okay for you to (often passive aggressively) sacrifice your own health and happiness for others. So whatever comes up now that makes you feel edgy, nervous and well tired, see if you can let it go. Stop feeding it.

Retreat and find your truth

This is a very confronting New Moon. We can use this Moon to get rid of what keeps us out of balance. We can now see the truth of what needs to shift. It is of vital importance now that we connect to that never changing stillness and steadfastness inside of us. In these times with noise and distraction everywhere please know that this quiet place is always with us. Take time and practice finding that place so you can return there whenever you need to retreat and find your truth.

Synthesizing opposites

This New Moon is a perfect time for personal goals. And we have a chance to build our negotiating skills without compromising our principles or needs. It’s a time to work on re-balancing our relationships and to recognize our partners as teammates rather than adversaries. Some of Libra’s “lessons” involve learning to make peace with those around us, as well as in our environments, establishing a sense of order and balance in our lives. Being a Libra I have an innate ability for synthesizing opposites. Peace and harmony are the goals, but there’s a fine balancing act involved along the way that requires some commitment and effort. And this is true for all of us.
New Moon’s are about goals, especially around relationships and collaborations. Setting new intentions in these areas will have the potential for great success. So what goals are you setting today?
Please share if you like.
Happy New Moon – Happy (re)new(ed) relationships!

 

Nieuwe Maan in Weegschaal – Waar in jouw leven kan je meer balans gebruiken?

Woohoo zien we deze donderdag een Nieuwe Maan in Weegschaal en het brengt zeker krachtige lessen in evenwicht (her)vinden. Ik voel mij gelukkig nu wat beter. Ik heb een aantal goede gesprekken gehad en ik heb mijn patronen her-/ge-zien en mijn energie anders ingezet. Ik ben nog steeds niet helemaal de rust en zen zelve, maar veel beter en alles is veel duidelijker dan de vorige weken. Ik ben uit de neerwaardse spiraal gestapt en ga weer naar boven 😉 Ik hoop dat het ook goed met jou gaat. Ben je de laatste tijd veel oude patronen tegengekomen? Heb je de laatste tijd ook veel oude patronen ontdekt? De energieën zijn nu echt heel ongebruikelijk nietwaar?! Waar in jouw leven mag meer balans en heling komen? Ik geloof dat deze dingen onze vreugde en vrede blijven blokkeren tot we ermee leren omgaan en het gaan zien en het bewust veranderen, niet wegmoffelen. Maar de oorzaak van het ontstaan van deze disbalans gaan onderzoeken, zien en oplossen. Anders blijft het steeds (en steeds heftiger) terug komen.

Wat maakt JOU blij?

Het is zo belangrijk in deze intense tijden dat we “nee” zeggen tegen de shit die onze energie wegzuigt en dat we onszelf voeden door dingen te doen die ons gelukkig maken …. en het loslaten van de schuld of ongemak rond het kiezen van onze eigen vreugde. Het is goed om plezier te hebben en om voor je eigen plezier te gaan (nooit ten koste van anderen) en nee, het is niet goed dat je (vaak passief agressief) je eigen gezondheid en geluk voor anderen opoffert. Dus wat er nu in jouw leven speelt wat jouw geïrriteerd, zenuwachtig en moe maakt, mag je nu laten gaan. Stop het te voeden.

Trek je terug en vind jouw waarheid

Dit is een zeer confronterende Nieuwe Maan. We kunnen deze Maan gebruiken om te laten gaan wat ons uit balans brengt en houdt. We kunnen nu de waarheid zien van wat er moet veranderen. Het is nu van essentieel belang dat aansluiten bij de stilte en standvastigheid diep in ons. Weet dat in deze tijden met overal geluid en afleiding, er altijd een stille plek in ons is. Neem de tijd en oefen het vinden van die plek, zodat je daar altijd weer naar kan terugkeren waneer je daar behoefte aan hebt en jouw waarheid wil voelen.

Voeg uitersten samen

Deze Nieuwe Maan is een perfecte tijd voor persoonlijke doelen. En we hebben de kans om onze onderhandelingsvaardigheden op te bouwen zonder compromissen te sluiten over onze principes of behoeften. Het is tijd om te werken aan het opnieuw afwegen van onze relaties en om onze partners te erkennen als teamgenoten in plaats van tegenstanders. Enkele van Weegschaal’s ‘lessen’ betreft het leren vrede te maken met degenen rondom ons, en met onze leefomgeving, om zo de balans weer te vinden. Als de Weegschaal die ik ben, heb ik heb een aangeboren vermogen om tegenstellingen te synthetiseren. Vrede en harmonie zijn de doelen, maar het is een gevoelig evenwichtig en om die te bewaren is inzet en inspanning nodig. En dit geldt voor ons allemaal.
De Nieuwe Maan gaat over doelen, vooral rond relaties en samenwerkingen. Het zetten van nieuwe intenties in deze gebieden heeft het potentieel voor groot succes. Dus welke doelen stel je vandaag?
Deel alsjeblieft als je dat wilt.
Happy New Moon – Gelukkige (her) nieuwe (de) relaties!

 

By |October 17th, 2017|Astrology, Blog, Dutch, English|Comments Off on New Moon in Libra (also in Dutch)