The Hermit is Calling – offline for a while

Home/Blog/The Hermit is Calling – offline for a while

The Hermit is Calling – offline for a while

De Kluizenaar roept (Nederlands onder de Engelse tekst)

Even though my Soul card is that of the High Priestess (2) and my personality (11) is represented by either Justice or Strength, depending on the deck (traditionally, the Justice card was numbered 8th in the Major Arcana, while the Strength card was numbered the 11th), these days I am often visited by the Archetype of the Hermit. He or she is knocking at my door, wanting to come in. Wanting me to come in. Back in. To turn inward and find inner wisdom and hear the whispers of the heart.

I am feeling strongly called for a time out. A time to reflect. A time offline. A time to feed the seeds I have planted so they can grow into strong beautiful flowers this Spring.

The Hermit

The Hermit asks us to look within to find our way. The Hermit is often most content alone, but they rarely turn people away who are seriously looking for advice. And they often appear. In their search for truth, they encourage others to look within, just as they are trying to. They have faith only in what they know from experience – their own and those of others they trust. Despite their solemnity, the Hermit type typically loves life and enjoys a good laugh.

So this is me now. Loving life and craving silence and offscreen, real connection with myself and others.
So time out. No blogposts or videos for a bit and I will be back soonish. Give me a couple of weeks.

Do you feel the call?

Answer it, there is life outside the computer! Let’s escape this game! Let’s live.

So if you email me you will not hear back from me until I am back online. I will be back, soon. Please leave a message and I will get back to you.

De Kluizenaar roept

Ook al is mijn Zielenkaart die van de Hoge Priesteres (2) en mijn persoonlijkheid (11), vertegenwoordigd door ofwel Rechtvaardigheid ofwel Kracht, afhankelijk van het kaartspel (traditioneel was de Gerechtigheidskaart nummer 8 in de Grote Arcana, terwijl de Kracht-kaart was genummerd op de 11e), word ik nu vaak bezocht door het Archetype van de Kluizenaar. Hij of zij klopt aan mijn deur, wil binnenkomen. Hij wil dat ik binnenkom. Terug naar binnen. Naar binnen keren en innerlijke wijsheid vinden en het gefluister van het hart horen.

Ik voel me sterk geroepen voor een time-out. Een tijd om na te denken. Een tijd offline. Een tijd om de zaden te voeden die ik heb geplant, zodat ze deze lente kunnen uitgroeien tot krachtige, prachtige bloemen.

De kluizenaar

De Kluizenaar vraagt ​​ons om naar binnen te kijken om onze weg te vinden. De Kluizenaar is vaak het liefst alleen, maar ze keren mensen zelden weg die serieus op zoek zijn naar advies. En ze verschijnen vaak. In hun zoektocht naar de waarheid moedigen ze anderen aan om naar binnen te kijken, precies zoals ze het zelf proberen. Ze hebben alleen vertrouwen in wat ze uit ervaring weten – hun eigen en die van anderen die ze vertrouwen. Ondanks hun plechtstatigheid houdt het type Hermit typisch van het leven en geniet ze van een goede lach.

Dus dit ben ik nu. LiefdeVOL leven en hunkeren naar stilte en offscreen tijd, echte verbinding met mijzelf en anderen.
Een time out dus. Geen blogposts of video’s voor een tijdje, maar ik zal snel weer terug zijn. Geef me een paar weken.

Voel je de roep?

Geef antwoord, er is leven buiten de computer! Laten we aan dit spel ontsnappen! Laten we leven.
Dus als je mij een e-mail stuurt, hoor je niets van mij totdat ik weer online ben. Ik ben spoedig terug. Laat een bericht achter en ik antwoord je dan.

By |January 28th, 2018|Blog|Comments Off on The Hermit is Calling – offline for a while