About You

Home/About You

Voor NL klik hier: Nederlands

You are a STAR!!

My vision for this planet is that everyone lives in peace and with full love for themselves and all that lives on Earth and the Multiverses. It is your time to shine and light up the Universe. I would be honored to support you to release old fear, habits, patterns and density and help you find your Joy so you can shine the bright light that you are. I want you to live in Joy and totally, head over heels fall in love with yourself. This will heal the planet and ourselves back into it’s full potential. Let’s create this New Earth together! Are you with me?
keep-calm-because-you-are-a-star

You are your own healer. I cannot heal you, for you are already whole. But in order for you to experience your wholeness and make it so in your reality, I can be of help by holding a healing space for you, by being the observer for you to heal yourself. I can be a conduit for your healing. I would love to witness your growth into joy, love and freedom.

I do this through Soul Body Fusion®, Tarot readings, SoulCollage® & Business/Chair Yoga.

Links to pages with more information:

Soul Body Fusion®
Soul Collage®
Tarot & oracle card readings and consultation
Biz-Y Yoga

and my blogposts for you inspiration and guidance you can read here: http://www.joyincreation.com/category/blog/

I specialize in releasing stress, burn out, overwhelm, eating disorders, spiritual growth, emotional release, assertiveness and moving into radical self love and joy. I know that my path is to walk next to you and move toward total Self Love and Self Care so we can walk this planet without fear and doubt. I can guide you to release yourself of old beliefs and start taking care of yourself. I want to help you release all your blocks and retrieve your power and life juice!

all_about_you

If you want to know more about me and how I (re)found my passion, please read the About Me section. I always work with your spirit guides and higher self and only for the highest good of all involved. We all co-create this world together! 

Move forward in your life in joy and let me walk beside you for a little while. I would be so honored and blessed. We are not alone, we don’t  have to do this by ourselves, I don’t believe we can. There is no shame in asking for help. Reaching out and letting yourself be helped is the first step in self care. Surrender is the first step to letting go.

Are you fed up and ready to step into your power and really do this? Are you really ready to shine your light? Then please contact me for more information or for booking a session.

Please read some testimonials here: http://www.joyincreation.com/testimonial/

Reaction after a healing session:

Please read more here: http://www.joyincreation.com/reaction-after-a-healing-session/

Joy is always here no matter what is going on. The energy of joy we transcend instantly and obstacles dissolve.

Disclaimer & Terms of Service

 

Nederlands:

Je bent een STER!!

Mijn visie voor deze planeet is dat iedereen in vrede leeft, met volle liefde voor zichzelf en alles wat op aarde en in dit multiversum leeft. Het is nu jouw tijd om te schijnen en te helpen ons bestaan te verlichten. Ik zou vereerd zijn om jou hierin te steunen zodat je oude angst, gewoonten, patronen en andere dingen die je tegenhouden kan loslaten. Ik wil je helpen jouw vreugde te vinden zodat je weer fel kan gaan schijnen als de ster die jij bent! Ik wil dat je in vreugde en weer helemaal verliefd wordt op jezelf. Dit doe je niet alleen voor jezelf, want samen kunnen wij bouwen aan een mooier bestaan. Ik droom van een wereld waar iedereen in vreugde leeft. Samen kunnen we in ons volle potentieel gaan leven en al onze zware bagage achter ons laten. Ik zie het voor me? Jij ook? Doe je mee? Op naar een Nieuwe Aarde!
keep-calm-because-you-are-a-star

Jij bent jouw eigen heler. Ik kan jou niet heel maken, want dat ben je al. Maar ik kan je wel helpen die heelheid te ervaren en het jouw werkelijkheid te maken. Ik kan je helpen door ruimte voor je te bewaken (holding space zoals ze zo mooi zeggen in het Engels). Ik kan de observeerder zijn van jouw zodat jij jouzelf kan helen. I kan een conductor zijn voor jouw heling. I zou vereerd zijn getuige te zijn van jouw groei naar vreugde, liefde en vrijheid.

Ik kan jouw steunen door middel van Soul Body Fusion®, Tarot consulten, SoulCollage® en Stoel Yoga (Kundalini Yoga en meditatie)
Links voor meer informatie:

Soul Body Fusion®
Soul Collage®
Tarot & oracle card readings and consultation
Biz-Y Yoga

en ik schrijf blogjes ter inspiratie en begeleiding, deze kan je hier vinden: http://www.joyincreation.com/category/blog/

In specialiseer in het loslaten van stress, burn-out, je overvraagd en overweldigd voelen, verstoorde eetpatronen, spirituele groei, emotioneel loslaten, assertiviteit en het bewegen naar wezenlijke Zelf Liefde en vreugde. Ik weet dat het mijn pad is om naast jou te lopen op de weg naar totale Zelf Liefde en Zelf Zorg zodat we samen op deze planeet kunnen leven zonder angst of twijfel. Ik kan je begeleiden bij het loslaten van oude patronen en overtuigingen, zodat je beter voor jezelf gaat zorgen. Ik wil dat je jouw blokkades loslaat en jouw levenszin en -energie terug vindt.

all_about_you

Als je meer over mij wilt weten en hoe ik mijn passie voor het leven (her)vond, ga dan alsjeblieft naar de About Me pagina. Ik werk met jouw spirituele gidsen en hogere zelf en alleen voor het allerhoogste goed voor al degenen die betrokken zijn. Wij co-creëren dit leven samen!  

Blijf niet steken en bij de pakken neerzitten. Ga vooruit in jouw leven in vreugde en laat me een tijdje naast je lopen. Ik zou mij vereerd en gezegend voelen. Wij zijn niet alleen, we hoeven dit niet in ons uppie te doen, ik denk ook niet dat we dit kunnen. Er is helemaal geen schaamte in om hulp vragen. Om hulp vragen en jezelf laten helpen is de eerste stap in zelf zorg. Overgave is de eerste stap in bagage loslaten en laten gaan. Laat het maar gaan, je bent veilig. Je wordt geholpen!

Ben je er helemaal klaar mee en klaar om in jouw kracht te stappen en echt actie te ondernemen? Ben je klaar om jouw licht echt te laten schijnen?  Neem dan alsjeblieft  contact met me op voor meer informatie of voor het boeken van een sessie.

Hier kan je wat testimonials/getuigenissen lezen van mensen die jou voorgingen: http://www.joyincreation.com/testimonial/

Reactie na een healing sessie?:

Lees er hier meer over: http://www.joyincreation.com/reaction-after-a-healing-session/

Vreugde is er altijd wat er ook aan de hand is. De energie van vreugde overtreft alles direct en alle obstakels lossen op.

Disclaimer & Terms of Service